Ատամնաբուժերին և ԴԾ վիրաբույժներին

Գանգի ամբողջական համակարգչային տոմոգրաֆիա       - 30.000 


 Վերին և ստորին ծնոտները ներառյալ հայմորյան ծոցերը - 25.000 


 Վերին ծնոտ ներառյալ հայմորյան ծոցերը                          - 15.000 


 Ստորին ծնոտ                                                                        - 15.000 


 Վերին և ստորին ծնոտների աջ կամ ձախ կողմերը            - 15.000 


 Չորս ատամի համակարգչային տոմոգրաֆիա                     - 9.000 


 Ութ ատամի համակարգչային տոմոգրաֆիա                     - 12.000 


 Քունքստործնոտային հոդեր(փակ և բաց)                           - 17.000 


 Օրթոպանտոմոգրամմա                                                         - 6000

 

ՔԿԱ բժիշկներին

Քթըմպան                                                                           - 13.000  


Քունքոսկրեր(աջևձախ)                                                     - 15.000 


  Քթի հարակից ծոցեր(հայմորյան, ճակատային,                               
սեպոսկր, մաղոսկր) ներառյալ վերին ծնոտը                   - 17.000


   Քթի հարակից ծոցեր(հայմորյանճակատային,                               
սեպոսկրմաղոսկր) ներառյալ                                         - 20.000
վերին ծնոտն ու քունքոսկրերը                                                       

                                              

     
  
Այլ

Պարանոցային ողեր                                                           - 14.000
Բժիշկ-ռադիոլոգի եզրակացություն                                    - 5000